כיצד מבצעים שינוי להיתר בנייה?

היתר בניה הוא תנאי מקדים לכל תהליך של בניה אותו מתכננים. היתר הבנייה מפרט מהי הבנייה שהתקבל עבורה ההיתר ומה בדיוק ניתן לבנות. ההיתר מתייחס גם למהות המבנה, למראה שלו וכמובן למטרת הבנייה. אך במקרים מסוימים נוצר צורך לבצע שינוי להיתר בניה. כלומר, תחילה התקבל היתר בנייה עבור בנייה מסוימת, ואילו לאחר מכן הוחלט כי […]